მომსახურება
თქვენი ორგანიზაცია მოგვაწვდის თქვენთვის სასურველი პროდუქციის ნუსხას (შესაძლებელია ტელეფონის, ფაქსის ან ელექტრონული ფოსტის საშუალებითაც). შემდგომ სამუშაო დღეს თქვენი ორგანიზაციის წარმომადგენელი ადგილზევე გაეცნობა თითოეული პროდუქციის ფასს და ნიმუშების ვიზუალური შერჩევის შემდეგ გააფორმებს დაკვეთას. შემდგომ სამუშაო დღეს აღნიშნული დაკვეთა მოგეწოდებათ (სურვილის შემთხვევაში) ჩვენი ტრანსპორტირებით. თქვენ აგრეთვე გეძლევათ საშუალება ადგილიდან გაუსვლელად აწარმოოთ პროდუქციის დაკვეთა და მიღება თბილისის ფარგლებში.
Copyright © 2010 Slomax Ltd. All rights reserved.  Web Developer: Ruslan Vekua