ინსტრუმენტებიელექტრო - ინსტრუმენტიელექტრო - აქსესუარებიშურუფები & ლუსმნებისამღებრო ინსტრუმენტებისანტექნიკაავეჯის აქსესუარებისხვადასხვა
სიფონი უნიტაზის
[ SBD69002 ]
პლასტმასის სიფონი
[ ****** ]
პლასტმასის სიფონი
[ ****** ]
პლასტმასის ტრაპი I
[ D69301 ]
პლასტმასის ტრაპი L
[ D69300 ]
მილი რეზინის არმირებული
[ PA78200-A ]
მილი რეზინის არმირებული
[ PA78210-B ]
ქანალიზაციის ტროსი
[ CS38001 ]
რაკოვინის სიფონი
[ SBD69001 ]
Copyright © 2010 Slomax Ltd. All rights reserved.  Web Developer: Ruslan Vekua